11/27/07

រំញ្ជួយដីនៅញ៉ូដេលី រង្វាស់ ៤.៣រិចទ័រ

អស្ចារ្យគេរញ្ជួយដីផ្អើលម៉ាភូមិ ខ្ញុំនេះអត់ដឹងអីម៉ាតិច។ ភ្ញាក់ឡើងពេលទៅសាលាតើបាន​មិត្តភក្តិវាសួរថា មានដឹងរំញ្ជួយដីអត់ពីយប់?? ស្អែកដឹងហើយបើដេកដូចគល់ឈើចឹង ហីម្យ៉ាងង៉ៃ​ហ្នុងដាច់យប់ហង ជាប់ផឹកនៅបន្ទប់ពួកម៉ាកចឹងទៅដេកនៅហ្នុងម៉ងទៅ។ ពួកអ្នកនៅសណ្ឋាគារខ្ញុំ​ គេងហ្នឹងគេនាំគ្នាផ្អើលចេញក្រៅបន្ទប់ព្រោះខ្លាចបាក់ម៉ោ ចំណែកខ្ញុំវិញដេកនៅបន្ទប់ពួកម៉ាកធើ​មិនដឹង។ ហ្អេ….បើបានទៅដេកនៅបន្ទប់ខ្លួនឯងក៍ម្យ៉ាងដែរបានភ្លក់រសជាតិរញ្ជួយដីនៅ​ ស្រុកឥណ្ឌាម្តង មិនដែលស្គាល់សោះម៉ាជីវិតនេះ ស្តាយដល់ហើយ…. 🙁
អានបន្ថែមនៅទីនេះ ៖ Earthquake in New Delhi on 26-nov

11/26/07

Bandith Personal Diary [BETA 1.0]

សេចក្តីប្រកាសដំណឹងថ្មី៖

ដោយហេតុថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្លក់របស់ខ្ញុំវាកាលីប(Professional)បន្តិចឥលូវនេះប្លក់ “Bandith Persoanl Diary” នៅ WordPress របស់ខ្ញុំ​នេះបានផ្លាស់ប្តូរទៅអាសយដ្ឋានថ្មីហើយគឺ http://www.phunbandith.com ។ ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនេះនាំមកនូវរូបរាងDesign ថ្មីៗ ជា​ច្រើន ព្រមជាមួយលក្ខណៈពិសេសដ៍ទៃផ្សេងទៀតផង អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូននេះ សូមមិត្តៗ កុំភ្លេចចូលទៅលេងផ្ទះថ្មីរបស់ខ្ញុំផង​ណា។ បើមិត្តមានអ្វីចង់ផ្តល់ជាយោបល់ ឬយើងចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នា អំពីការធ្វើប្លក់ដោយប្រើ ដូមេន ខ្លួនឯងដូចខ្ញុំ មិត្តៗ អាចសួរខ្ញុំក៍បាន។ ខ្ញុំ​រីក​រាយ​ហ្នឹង​ជួយជានិច្ច។ អូឃេ…ជួបគ្នានៅអាសយដ្ឋានថ្មី ប៉ាយ ប៉ាយ WordPress……

លក្ខណៈពិសេសរបស់ប្លក់ថ្មីផស់ខ្ញុំ

១. មានទំរង់ និងរូបរាងថ្មីខុសពីប្លក់ចាស់
២. បើសិនជាលោកអ្នក បានចុះឈ្មោះជាសមាជិក របស់វិបសាយ Gravatar ដែលជាប្រភេទវិបសាយផ្តល់ការបង្ហាញរូប Avatar របស់​អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដាក់ ខមមេន ក្នុងប្លក់នានា នោះរូបភាពរបស់លោកអ្នកក៍នឹងបង្ហាញជាស្វ័យប្រវិត្តក្នុងប្លក់ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែរ។ ព្រោះ​ប្លក់ថ្មីនោះខ្ញុំបានដំឡើង Plugin សំរាប់ប្រើដើម្បីបង្ហាញរូបទាំងនោះដែរ។ (ចំពោះរបៀបធ្វើខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅពេលក្រោយ…)។
៣.មានការកត់ពត៌មានអំពី IP Address របស់អ្នកផ្តល់ខមមេន និងពត៌មានរបស់ការបើកប្លក់នេះជាប្រចាំ
៤.នៅផ្នែកខាងស្តាំរបស់មឺនុយ មានកន្លែងស្វែងរកអត្ថបទចម្រៀងពីវិបសាយ httP://www.lyricwiki.org
៥.រូប Banner ខាងលើរបស់ប្លក់នឹងផ្លាស់ប្តូរនៅរៀងរាល់ ១០ វិនាទីម្តង (គំរោងនឹងដាក់នៅពេលឆាប់ៗ…)

11/22/07

What the crazy questions to ask me?

Look at theses lines below. I got it when chatted with a boy by yahoo messenger. It is not the first time that I were asked by these questions. I hate someone ask me for sex(If they are girls hahaah…K.O 🙂 ). They used to ask me like “Are you boy love boy?” , “Do you love me?” F*ck!!! what da hell going on with those guys???

luckyboy_kk (20/11/2007 05:43pm): hi
Bandith Phun (20/11/2007 05:17:02pm): hi
luckyboy_kk (20/11/2007 05:17:44pm): h a u
luckyboy_kk (20/11/2007 05:17:48pm): asl?
Bandith Phun (20/11/2007 05:17:52pm): yes fine
Bandith Phun (20/11/2007 05:17:53pm): nu?
Bandith Phun (20/11/2007 05:17:57pm): u?
luckyboy_kk (20/11/2007 05:18:25 pm):21m
Bandith Phun (20/11/2007 05:20:08pm): ur name?
luckyboy_kk (20/11/2007 05:20:34pm): vanit
luckyboy_kk (20/11/2007 05:20:36pm): u
luckyboy_kk (20/11/2007 05:20:43pm): ?
Bandith Phun (20/11/2007 05:23:56pm): Bandith
Bandith Phun (20/11/2007 05:24:03pm): how come u know my id?
luckyboy_kk (20/11/2007 05:24:45pm): i used to play with u
Bandith Phun (20/11/2007 05:25:25pm): oh i see
Bandith Phun (20/11/2007 05:25:33pm): student?
luckyboy_kk (20/11/2007 05:25:36pm): ok
luckyboy_kk (20/11/2007 05:26:16pm): are u love b?
Bandith Phun (20/11/2007 05:27:56pm): love b?
Bandith Phun (20/11/2007 05:27:58pm): what mean?
luckyboy_kk (20/11/2007 05:28:21pm): boy love boy!
luckyboy_kk (20/11/2007 05:28:30pm): understand?
Bandith Phun (20/11/2007 05:28:50pm): oh…sorry u ask the wrong person
Bandith Phun (20/11/2007 05:28:57pm): m not that kind of boy
Bandith Phun (20/11/2007 05:29:08pm): so u r boy love boy?
luckyboy_kk (20/11/2007 05:29:45pm): yes
Bandith Phun (20/11/2007 05:30:11pm): hhhm….y?
luckyboy_kk (20/11/2007 05:30:14pm): i love u for along time
Bandith Phun (20/11/2007 05:30:20pm): love me???
luckyboy_kk (20/11/2007 05:30:27pm): i want to see u again!
Bandith Phun (20/11/2007 05:30:27pm): hahahah….u kidding?
Bandith Phun (20/11/2007 05:30:35pm): how come?
luckyboy_kk (20/11/2007 05:30:54pm): so can you love me?
Bandith Phun (20/11/2007 05:31:18pm): what a kidding!! i cannot
Bandith Phun (20/11/2007 05:31:30pm): i feel vomit when u said love me like this
luckyboy_kk (20/11/2007 05:31:34pm): ok
Bandith Phun (20/11/2007 05:31:53pm): how come that a boy love a boy?
luckyboy_kk (20/11/2007 05:31:58pm): it’s ok
luckyboy_kk (20/11/2007 05:32:05pm): i don know
Bandith Phun (20/11/2007 05:32:14pm): huh….i think u have to go to doctor and have an X-ray your brain
Bandith Phun (20/11/2007 05:33:41pm): so have anyone love you then?

—Since then, I never see he talks to me again. Thanks god!!!

11/18/07

និយមន័យស្នេហ៍ – Bandith feat. some friends

Intro: |C|Em|F G|C|

១. តើអ្វីទៅ[C]អាចបញ្ជាក់ថាបងស្នេហ៍[Am]ស្រី លើលោក[F]កីយ៍គ្មាស្រី[D]ណាអាចផ្ទឹម បាន[G]ឡើយក្នុងបេះ[C]ដូងលង់ស្នេហ៍លើស្រីទៅ[D]ហើយមាសបងហ្អើយបង​គិតអូន[C]គ្រប់នាទី[G]

២. រាល់វេលា[C]គ្រប់ដង្ហើមចេញចូលណា[Am]អូន សម្រស់[F]ស្ងួនអង្រួន[D]ទ្រូងបងឲ្យ ញាប់[G]ញ័រដោយក្តី[C]ស្នេហ៍អាណិតមិនប្រែឡើយ[D]ស្រី សូម[G]ចរណៃយល់ពី ភក្តីស្នេហ៍[C]ស្មោះ។

R. តំលៃ[C]ស្នេហ៍បងថែរដូចកែវ[Em]នេត្រា [F]តើ[C]ជីវ៉ា[Am]ប្រាថ្នាឲ្យបងធ្វើ[G]អ្វីទៀត
បើពេល[Am]នេះយើងជួបគ្នាមិនដែល[C]ឃ្លាត ពាក្យស៊ក[Dm]សៀតអ្នកផ្សេងអូនកុំជឿ[G]គេ

៣. ពាក្យស្នេហា[C]គឺជាការដែលហ៊ានលះ[Am]បង់ ហើយស្មោះ[F]ត្រង់យល់ ចិត្ត[D]គ្នាជារៀងដ[G]រាបនេះហើយ[C]ជាចំលើយឆ្លើយពីបេះ[Dm]ដូងប្រាប់នឹម[G]នួនថាដួង ចិត្តបងយ៉ាង[G]ណា។

Solo: |Bb|A|D|G|F|Bb|C|Fm Ab|Bb G|

Coda: ប្រាប់នឹម[Dm]នួនថាដួង[G]ចិត្តបងយ៉ាងណា[C]….

[youtube http://youtube.com/watch?v=IuAiLSQ1EEg]

11/14/07

សិទ្ធត្រឹមជាមិត្ត – Bandith feat. some friends

រឿងកាលពីថ្ងៃទី៩វិច្ឆិកា អត់ទាន់ចប់ទេនៅមានតទៀត…បន្ទាប់ពីញ៉ាំនំបញ្ចុកជុំគ្នារួចហើយ ពួកយើងមួយក្រុមមានគ្នា ៩នាក់ បាននាំគ្នាជិះអាម៉ូតូកង៣ ទៅលេងនៅផ្សាទំនើបរបស់គេ។ ទៅហ្នឹងគ្មានបំណងថាទៅទិញអីទេ គ្រាន់តែដើរមើលនាយអាយប៉ុណ្ណោះ ហើយនាំគ្នាគិតថា​ទៅដល់តាណាឲ្យវាផ្អើលតាហ្នឹងតែម្តង។ មានអីម៉ាក្រុមទៅបង្អើលគេនៅហាងកាហ្វេមួយដែរ។


បងធំមួយក្រុម រាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ ដូរ៉ា(ឈរ), ម៉ាន់ដេ, ខ្ញុំ,​ និត,រិទ្ធ(ឈរខាងក្រោយ), ឆាយ និងសុទ្ធា


ស្ទីលហ្អេសអ្នកពាក់មួកហ្នុង?


អូនស្រីក្រមុំជ័រសុំថតក្បែរមួយ… 🙂

 

ចូលទៅដល់ក្នុងហាងកាហ្វេ Paris…. Paris ស្អីទេភ្លេចឈ្មោះបាត់ទៅហើយ​ស្រាប់តែបានឃើញ​ហ្គីតាគេបញ្ឈចោលចាំកាលបានមិនយកមកលេងម៉ោ?? ពួកយើងទាំងក្រុមបានជាន់ខាងលើ​​ហើយចាប់ផ្តើមអាឡេអាឡូជាពួកតែម្តង។ តាមពិតទៅម៉ាជាន់ហ្នឹងមានតុគេច្រើនសំរាប់ភ្ញៀវ​ផ្សេងទៀត តែដោយម៉ាក្រុមហ្នឹងគ្មានជនណាហ៊ានមកបឿតឡើយ….ហេហេហេហេ… 🙂 ។​សូមតាមដានរូបភាពជាបន្ត….


តោះច្រៀងទៅកនយើងបទ លែងស្គាល់ខ្លួនឯង


ឡូយណាស់អាហ្គីតាគេហ្នឹងអត់ចេះលេងហងហ្នឹងហ្អា 🙂

អូឃេ…ជាបន្តសូមស្តាប់ចម្រៀងមួយបទដែលច្រៀងដោយពួកមានចំណងជើងថា “សិទ្ធត្រឹមជាមិត្ត”។ តាមខ្ញុំចាំខ្ញុំធ្លាប់ដាក់បទនេះជាមួយអាគ័រនៅទំព័រប្លក់ហ្គីតារបស់ខ្ញុំ តែក្រោយមកមិនមានពេលទំនេរសោះក្នុងការកែប្រែបន្ថែម ដូច្នេះក៍បានផ្អាកមួយរយៈទៅ។ បើបងប្អូនចង់បានបទនេះជាមួយអាគ័រសូមចុចទំព័រ សិទ្ធត្រឹមជាមិត្ត នេះ។

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PsQ5tze8iTo]

នៅមានជាបន្តទៀត ង៉ៃហ្នឹងសុំអួតប៉ុណ្ណឹងបានហើយ

 

11/11/07

ផឹកស៊ី – អបអរបុណ្យឯករាជ្យជាតិ – បុណ្យ Diwali

កាលពីថ្ងៃ៩វិច្ឆិកា​ គឺជាថ្ងៃបុណ្យរំលឹកខួបឯករាជ្យជាតិខ្មែរពីអាណានិគមបារាំងគំរប់៥៤ឆ្នាំ។ សំរាប់នៅឥណ្ឌាឯហ្នេះវិញក្នុងថ្ងៃតែមួយនេះដែរក៍មានបុណ្យធំមួយ គឺបុណ្យ Diwali ដែលជាបុណ្យ​ប្រពៃណីដ៍ធំ​របស់ឥណ្ឌា។

បុណ្យឯករាជ្យខ្មែរពីអាណានិគមបារាំង ត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី៩ វិច្ឆិកា​ដើម្បីរំលឹកដល់ស្នាដៃដ៍ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាវិរៈក្សត្រព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ ក្នុងកាល​ដែលព្រះអង្គតស៊ូដើម្បីទាមទា​មកវិញនូវឯករាជ្យភាពសំរាប់់ជាតិខ្មៃរទាំងមូល ដែលស្ថិតនៅក្រោម​អាណានិគមរបស់បារាំងអស់រយៈ​ពេល ៩០ឆ្នាំមកហើយនោះ។ ខ្មែរគ្រប់រូបចាំមិនភ្លេចឡើយនូវ​ការតស៊ូរបស់ព្រះអង្គ ហើយជាពិសេសការ​លះបង់របស់អ្នកតស៊ូខ្មែរដ៍ទែទៀតដែលបានចូលរួមជាមួយព្រះអង្គដើម្បីឯករាជ្យជាតិ និងពលិកម្ម​របស់កងទ័ពខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីឯករាជ្យភាពនេះ។

បុណ្យDiwali ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “Festival of Light” ដូច្នេះហើយបាននៅ​ថ្ងៃបុណ្យគេបាញ់កាំជ្រួច ដុតផាវ យ៉ាងសប្បាយ។ នៅនៅថ្ងៃនោះដែរតាមផ្ទះមានរៀបចំលំអរដោយ​ភ្លើងស្រស់ស្អាត និងប្រជាជនឥណ្ឌាម្នាក់ៗ ស្លៀកពាក់ស្អាតបាត និងមានរៀបចំអំណោយជូន​គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ។ បុណ្យនេះមានប្រវិតតាមរឿងព្រេងទេវកថារបស់ឥណ្ឌា រាមាយ៉ាណា (Ramayana ជារឿងដែរស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរឿងរាមកេរ្ត៍របស់ខ្មែរ)​ ដែលធ្វើឡើងដើម្បីអបអរដំណើរ​យាងត្រលប់របស់ព្រះរាមា (Rama) នៃនគរអាយុធ្យា- Ayodhya (សូមកុំច្រឡំជាមួយ​អតីតនគរខ្មែរ អាយុធ្យា ដែលសព្វថ្ងៃជារបស់សៀម) បន្ទាប់ពីគង់នៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល ១៤ឆ្នាំ។ ក្រោយៗមកបុណ្យនេះមិនត្រឹមតែធ្វើដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះ រាមានោះទេ នៅមានការរំលឹកដល់​ព្រឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗទៀតតាមរឿងព្រង និងប្រវិត្តរបស់ឥណ្ឌា។ លោកអ្នកអាចមើលបន្ថែមនៅក្នុង​តំណរភ្ជាប់នេះ http://en.wikipedia.org/wiki/Diwali​ ។

សំរាប់បងប្អូនខ្មែរនៅឥណ្ឌាប៉ុន្មានគ្រាប់យើងឯនេះវិញក៍មិនភ្លេចជួបជុំគ្នាដើម្បីអបអរបុណ្យឯករាជ្យ​នេះដែរ។​ ខ្ញុំនិងមិត្តភក្រឯទៀតបានទៅជុំគ្នានៅវត្តរបស់ខ្មែរយើងនៅញ៉ូដេលី ជាមួយពូមីង ដែលធ្វើការនៅស្ថានទូត និងបងប្អូននិសិ្សតខ្មែរដែលមករៀននៅញ៉ូដេលីនេះ។
សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់មីងៗ និងប្អូនៗស្រីៗដែលបានធ្វើនំបញ្ចុកសំឡខ្មែរ និងសំឡការី​យ៉ាងឆ្ងាញ់ ដល់ពួកខ្ញុំ។ ចាំកាលបានមិនញ៉ាំ?? ខ្ញុំឯហ្នេះកាយញាត់ៗតែម្តងដូចជ្រូក រាប់ត្រួសៗ អស់ ៣ចានធំ។ សំរាប់ពេលយប់ ពួកយើងមានអុចកាំជ្រួច និងដុតផាវយ៉ាងចាស់ដៃ។ ផាវនៅឥណ្ឌា​មិនមែនតូចៗដូចផាវស្រុកយើងទេបងប្អូន។ ផាវឥណ្ឌាធំៗ ហើយមូលៗប៉ុណកដៃឯណោះ ដុតម្តងៗ លាន់ស្នូរដូចគេគប់គ្រាប់បែក។

នៅមិនទាន់អស់ទេកម្មវិធីអបអរបុណ្យ ដល់យប់ឡើងបន្ទាប់ពីចាស់ៗបែកផ្លូវទៅផ្ទះអស់ទៅ ពួកក្មេងៗបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទ ដើម្បីស៊ីផឹកជាបន្ត ហេហេហេហេ….លេងម៉ាចាស់​ដៃតែម្តង​។
ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសន្លប់ធំតែម្តងដើយសារអាកាចសាហាវយើង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានល្មើស​ច្បាប់អ្នកផឹកដែលចាក់បាញ់ឆែវទៀតផង។
សេចក្តីរាយការណ៍ពីញ៉ូដេលីចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមតាមដានកំសាន្តជាមួយរូបភាពខាងក្រោម៖


វិមានឯករាជ្យនាពេលយប់ថ្ងៃបុណ្យ (រូបថតដោយៈ សុភ័ក្រ)


មើលនំបញ្ជុកចុះ ច្រើនណាស់នែក៎


ចាំកាលបានខ្ញុំមិនកាយញាត់តែម្តងទៅ…. 🙂


គ្នាច្រើនអន្សមពិតជាខ្លោចមែន…សាច់មាន់បងប្អូនធ្យូង


ចាត់ការទៅកនយើង


កាន់កាំជ្រួច និងផាវរៀងខ្លួនទុកបាញ់អបអរ


បងប្អូនមើល កាំជ្រួចគ្រប់ដៃតែម្តង អាម៉ូតម៉េចក៍មានដែរ 🙂


ក្នុងរូបហ្នឹងគេហៅថាផាវឥណ្ឌាធំៗប៉ុនកដៃឯណោះ ដុតម្តងៗលាន់ស្នូរដូចគ្រាប់បែក បើលេងនៅស្រុកយើងវិញគេបា្រកដជាថាសង្រ្គាមកើតម្តងទៀតជាមិនខាន

 

សំរាប់រូបខាងក្រោមនេះវិញជាកម្មវិធីផឹកស៊ីបន្តមុននៅពេលយប់ ។ កាលពីល្ងាចអត់ហ៊ានផឹកស៊ី​ទេព្រោះមានចាស់ៗ ហើយម្យ៉ាងនៅក្នុងវត្តផង។ អូឃេសូមទស្សនាជាបន្ត៖

 


ថតទុកមួយសិនមុននឹងស្រវឹងជាក្រុម

 


អន្ទិត Spadora អីណេះវិញមុននឹងផឹកគាត់គោរពភ្លេងជាតិជាមុន

 


បើល្បងសុធាវិញ គាត់ស្រលាញ់ដបស្រាជាងស្រលាញ់សង្សាគាត់នៅអំពេញឯហ្នោះទៅទៀត

 

សិលា គាត់អោបដបស្រាដូចអោបប្រពន្ធអញ្ចឹង

 


និយាយពីល្បងម្នាក់នេះឈ្មោះ ហ៊ាញ គាត់មុននឹងផឹកគាត់គោរពស្រាណាស់ព្រោះវាថ្លៃ សុទ្ធតែលើកទូលឯណោះ


ប្អូននិត គាត់លើកដៃពីហ្នឹងបានន័យថា ប្រឹងផឹកឲ្យដាច់ពីរដបយប់ហ្នឹង


ប្អូន Monday វិញគាត់ស្រលាញ់ដបស្រាណាស់ព្រោះលឺថាអាម៉ាដបហ្នឹងខំឡើងទៅទិញដល់ថៃឯណោះ


ចំណែកប្អូន រិទ្ធវិញស្តាយស្រាណាស់មួយដំណក់ក៍មិនឲ្យខ្ចាយដែរសុខចិត្តលិទដប


បងសំរេចគាត់ចាហាវជាងគេអោបទាំងបីទាំងបួនដបហ្នឹង មុខគាត់ឡើងគូល័រអស់ហើយ

 


ខ្ញុំវិញស្លូតជាងគេ ភ្នែកបើកលែងចង់រួចហើយ តែមិនមែនបានន័យថាស្រវឹងទេ គឺកំពុងបិទភ្នែកមមៃនឹកមកហាន់នីរបស់ខ្ញុំ ហេហេហេហេ 🙂

 


លើកដាច់សាច់ស្អាត….


ដាច់ៗៗៗៗ….លីអ លីអ….


សុធា និងសិលា៖ “ចេះដាច់អីតែឯង ខ្ញុំពីអ្នកក៍មិនណយដែរ”

 


អន្ទិត Spadora ប្រហែលគាត់ស្រវឹងមែនទែនហើយ គាត់សំពះដបស្រាថា “ខ្ញុំខ្លាចហើយលោក..”​ ហាហាហាហា


ហ៊ាញ៖ “ខ្ញុំអ្នកខ្លាំងម៉ាដបហ្នឹងខ្ញុំអ្នកកំទេចមើលនែក៎ ហេហេហេ…អូហ៍សុំទោសច្រលំលើកដបទឹកសុទ្ធ ម៉ោពីខ្ញុំស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកពេក”


ខ្ញុំក៍ខ្លាំងដែរ ស្រាក្រហមមួយដបហ្នឹងខ្ញុំអ្នកកំទេចតែឯង 🙂

 


អ្នកទាំងអស់គ្នាទាយទៅមើលក្នុងចានចង្គឹះហ្នឹងស្អីគេ?? គឺអំបិល..ពេលហ្នឹងអស់សាច់ក្លែមហើយ ចឹងគឺដល់ពេលផឹកស្រាក្លែមអំបិល ជាមួយក្រូចឆ្មា បិទគូថ 🙁

 

 

 

 

 

11/6/07

កាម៉ាប់??

ហាហាហាហាហា….ថតរូបខ្លួនឯងហើយយកមកមើល ម៉ែ!!!! ខ្ញុំកាម៉ាប់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? នៅទីនេះស្រួល​ម្យ៉ាងដែរ។ រឿង៣យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំគឺ ទៅសាលា​ ស៊ី និងដេក។ ជិះឡាន Bus ទៅសាលាឆ្លៀតដេកបាន ១ម៉ោង ត្រលប់មកវិញ ឆ្លៀតបាន ១ម៉ោងទៀត បន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់រួច ដេកដល់ម៉ោង ៧ ហើយងើបម៉ោបាយពេលល្ងាច រួចឡើងទៅដេក​វិញ។ ហេហេហេហេ….បើមិនឡើងគីឡូហៅថាចំឡែក។ ខ្ញុំចេះតែខំៗទៅហ្នឹងណាកុំឲ្យដល់ពេល​ត្រលប់ទៅស្រុកវិញគេថា ទៅឥណ្ឌាស៊ីអត់ស៊ីឃ្លាន វេទនានោះ 🙂

សូមបញ្ជាក់៖ ពុកមាត់អត់កោរទេទុកទាល់តែដល់ង៉ៃទៅស្រុកវិញ…..

11/2/07

I Wanna go home – Michel Bubblé

hik hik hik….តាមពិតទៅបណ្ឌិតក៍ចង់ទៅផ្ទះដែរ មិនមែនតែ Michael Bubblé ទេ។ Enjoy the song from Michale Bubblé, titled “I wanna Go Home” – Live version .

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=zsiXBrGncs8]

I Wanna Go Home
by: Michael  Bubblé

Another summer day. Has come and gone away In Paris and Rome
But I wanna go home. Mmmmmmmm

Maybe surrounded by. A million people I. Still feel all alone
I just wanna go home. Oh, I miss you, you know

And I’ve been keeping all the letters that I wrote to you
Each one a line or two. “I’m fine baby, how are you?”
Well I would send them but I know that it’s just not enough. My words were cold and flat
And you deserve more than that

Another aeroplane. Another sunny place
I’m lucky I know. But I wanna go home
Mmmm, I’ve got to go home. Let me go home
I’m just too far from where you are. I wanna come home

And I feel just like I’m living someone else’s life. It’s like I just stepped outside
When everything was going right. And I know just why you could not
Come along with me. ‘Cause this was not your dream
But you always believed in me

Another winter day has come. And gone away. In even Paris and Rome
And I wanna go home. Let me go home

And I’m surrounded by. A million people I Still feel all alone.
Oh, let me go home. Oh, I miss you, you know

Let me go home. I’ve had my run. Baby, I’m done
I gotta go home. Let me go home. It will all be all right
I’ll be home tonight. I’m coming back home