ចាប៉ុនក្លែងក្លាយ

សំរាប់រូបភាពដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនថ្ងៃនេះគឺរូបភាពចាប៉ុនហារយ ក្លែងក្លាយ…ហេហេហេ ដូចខ្លះអត់?? ទំនេរពេកនឹកឃើញអត់អីធ្វើក៍​ចាប់លើកអាវចាប៉ុនម៉ោពាក់អួតដាក់មុខកាម៉េរ៉ាតាម្រ៉ងទៅ។ ថតហើយមើលខ្លួនឯងយូរស្រដៀងដែរតើ….


ឡូយម៉ាយ៉ាងដែរដល់ចឹងទៅ (អត់សូវចេះអួតទេខ្ញុំ…)


ហ៊ានហត់ម៉ោមើល៍…ប៊ុមដាច់ផ្ងាទៅវិញអាលូវហ្នឹង!!! ហក់ម៉ោៗ

24 thoughts on “ចាប៉ុនក្លែងក្លាយ

 1. ដូច​តើ! តែ​បើ​គិត​ឱ្យ​ដល់​ទៅ គេ​ថាចង់​វិកល់​ហើយ ព្រោះ​ស្រែក​ហេកហក​តែ​ម្នាក់ឯង​មុខ​កាមេរ៉ា 😀

 2. arikato ……………… jess ta mean tamong. oun tha douch japon ta , prous pros pross japon ot sov thom man te hery bong eng touch ta moy jing mer tov douch ta hahahahahah ot sov jess pha heh nhum

 3. ចុមអូនឯងនេះម៉ោផាបងហងហ្អេស?? ទៅវិញចាំមើលបងសារុបម៉ង…!!!

  Mix អី…??​ យ៉ាហ៊ី…គេឡូយសឹងអី (អត់សូវចេះអួតរ៉េន្ញុំ)
  ក្បឿនអាហ្នឹងគេមែនហៅវិកលរ៉េ គេហៅថា អត់អីធើចេះតែបង្កើតបរិយាកាសឲ្យរីករាយ

 4. ចង់ធើអីគេហ្នឹងញ៉រញ៉រចឹងសោះ អត់ខ្លាចហេហក់ពីនោះម៉ោលោកបង ប្លេ

 5. @ក្រភាក់ៈ ផាម៉ោខ្លាចហ្អ?
  @Sreymom: ចាំទៅដល់ដឹងហើយ ភ័យខ្លួនឲ្យហើយទៅអូនឯង
  @Sal: No matter what?? hhhm….yeah i know that 100yen Shop. Most of the things are cheap.

 6. eh…your site look cute. You know to read your site since your previous address. Eh, when u get marrie don forget leave some photo on this site. Wish you good luck

 7. yes dont forget 100 cent shop na , buy me sth de mok na , manything over there i like hummmm
  Wong : if u want to post ur image u have to have account at Gravartar ,and writing or reading in khmer u must install khmer unicode na

 8. ជួយផង​អត់ចេះវ៉ាយអាសរ​Khmer ទេ។​អត់ចេះវ៉ាយ​ជើង។​ជើង​ស​នៅណាជួយផង

 9. យ៉ូ​យ៉ូ​ចេះវ៉ាយហើយ។​តែអាដាក់រូបអត់ទាន់ចេះទេ​ចាំមើទិចទៀត​ពេលទនេ​ចាំសាកចូល​Gravatar. អរគុណហើយ​បណ្ឌិត​ហើយនិង​ឆដា។​រីករាយឆ្នាំថ្មីតាំងអស់គ្នា។

 10. ឌិត​ខ្ញុំសុំបទ​Gloomy Sunday ស្តាប់ផងបានទេ?​សូមដាក់តា​លីងអោយម៉ោ។​អរគុណ

 11. អូឃេចាំដាក់ឲ្យ….ចុម នឹកឃើញម៉េចបានជាចង់ស្តាប់បទ ហ្នឹង តិចស្តាប់ហើយទៅសំលាប់ខ្លួន ខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវទេណា ប្រាប់ឲ្យហើយអត់មានបន្ទោសអ្នកឲ្យស្តាប់ទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែជូនតាមសំណូមពរ… 😀

 12. ដល់តាយួហស់​អត់ទាន់បានអីអីផង​ទៅណា?​ចង់ចាំមើលឌិតអែងការ​សិន​ហ្នឹងណាស់។​អត់អីទេ​ខ្ញុំដាក់ download លើinternet ហើយ​ហើយកំពុងតាស្តាប់ហ្នឹងនាក។​ខ្ញុំបាន​share អោយអ្នកនៅកន្លែង​ធ្វើការស្តាប់ដែរ​គេថាបទអីដូចបទខ្មោច​ខ្ញុំថា​ខ្មោចហើយថាមិនខ្មោច​ហើយគេថាវិញ​បើបទខ្មោច​មិច​មិនអោយខ្មោចស្តាប់​ទៅដណ្តើមខ្មោចធើអី?​អេ​វាទៅជាអាជាក!​តែស្តាប់ទៅដូចជាកណ្តោចកណ្តែងមែន​តែដល់តាយូ​បានគិតអីឆ្កួតៗហ្នឹង!​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *