វាថីហ្អែង???

មានគូរស្វាមីភរិយាមួយគូរប្រហែលទើបតែរៀបការហើយថ្មីៗក៍មិនដឹង​តែលោកប្រុសនោះរៀងល្មោភតិចហើយ 😀 ។ ថ្ងៃមួយប្រហែលជា​យប់បន្តិចប្តីគេនឹកឃើញ ចង់…. ក៍ទៅកេះគៀវប្រពន្ធដែលកំពុងតែ​គេងលក់ស្រួល។ ដោយងងុយខ្លាំងផងនាងជាប្រពន្ធក៍តបទៅវិញថា

ប្រពន្ធ៖ កុំអីបងចាំស្អែកទៅអូនងងុយគេងណាស់
ប្តី៖ តែតិចទេណា៎…ណា៎ អូនសំលាញ់!!!
ប្រពន្ធ៖ បងនេះ ថាកុំអី​ កុំអី…អូនខ្ចិលណាស់ណា៎
ប្តី៖ អាលូវបើអូនខ្ចិលអូនឯងគេងឲ្យតែស្ងៀមទៅ មិនបាច់ធ្វើអីទេ​ទុកឲ្យបងបានហើយ…

ដោយចេះតែប្រកែកចុះឡើងៗ ឮដល់ឳពុកដែលអង្គុយមើលទូរ​ទស្សន៍ នៅឡើយ គាត់ក៍បានស្រែកពីក្រៅទៅថា

ឳពុក៖ ចុះវាថីហែ្អង អាកូននេះវ៉ី?? បើហែ្អងកំពុងដេកមានអាណា​យកឈើមករុកគូថហែ្អងចឹង ហែ្អងដេកលក់អត់ហ្អា???

8 thoughts on “វាថីហ្អែង???

 1. ហាហា​ អាកូនខិលសួរឪខូច
  អាកូនខិល៖ ពុកអីអីនឹងម៉េចទៅ វាស្រួលយ៉ាងមិច?
  ឪខូច៖ហែងយកស្លាបមាន់មកញុលៗរន្ឋច្រមុះមើលវាដឹងវាស្រួលម៉េចហើយ

  អាកូនខិល៖ចុះមិចពេលគេរំលោបខាងស្រីដូចជាឈឺចាប់ម្លេះ?
  ឪខូច៖ ហើយចុះអញសួរហែងបើនៅសុខៗគេយកឈើមកចាក់ច្រមុះតើហែងឈឺអត់?

  អាកូនខិល៖ចុះពេលអូខេសងខាងហើយតែខាងស្រីគេមកថ្ងៃខែ មិចបានអត់ស្រួល?
  ឪខូច៖ យឺអានេះ! បើហែងកំពុងឈាមច្រមុះ ហើយយកអីមកត្បាល់វាស្រួលដែរអី?
  នៅមានត…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *