12/23/08

ទីដំរីយំ – Land of Compassion 2

អ្នកចម្រៀង៖ លោក អៀង ស៊ីធុល
អាល់ប៊ុម៖ ទីដំរីយំ

[audio:http://www.whereelephantsweep.net/inner/music/nov06_04-LandofCompassion2.mp3]

១. ខ្ញុំនៅចងចាំអើយ….ភ័ក្រ្ដម្ដាយអ្នកគាត់ច្រៀងបំពេ

ដោយលួងលោមថ្នមស្នេហ៍អើយ…. ដល់រូបអ្នកចេញពីដួងហរទ័យ

រលកសម្លេងស្រទន់ រន្ទឺព្រឹក្សព្រៃ ដូចរុក្ខជាតិខៀវខ្ចីអើយ…..ថ្នាក់ថ្នមដោយវាយោ

២. ឪពុកម្ដាយអ្នកនៅទីនេះ ខ្ញុំតែងបានឃើញពួកគាត់

បើអ្នកចាំបន្តិចពួកគាត់ មករកអ្នក

12/23/08

រូបភាពទារកក្នុងផ្ទៃមាតា

រូបភាពនេះត្រូវបានថតនៅឆ្នាំ ១៩៦៥ ដោយប្រើអេនដូសតេឡេស្កុប ។​ វាជារូបភាពពេលជីវិតបានកកើតក្នុងផ្ទៃមាតា

រូបភាពដោយ៖ ឡេណាត នីលសុន (Lennart Nilsson)
ប្រភពៈ www.life.com