សួស្ដីឆ្នាំថ្មី!!! ចង្រៃឆ្នាំចាស់សូមឲ្យស្រលះអស់ទៅ

គិតថាមកជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់ញាតិមិន ភូមិប្លក់យើង “សូមឲ្យទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច រកស៊ីមានបាន មានសុភមង្គលបរិបូរណ៍​ពេញមួយឆ្នាំតែម្ដង ជាពិសេសចង្រៃឧបទ្របឆ្នាំចាស់ទាំងប៉ុន្មានសូមជ្រះស្រលះអស់ទៅ” សាធុ!! សាធុ!!

ថាមែន មែន!! និយាយអត់ទាន់ផុតផង ចង្រៃកតឹមមកដល់ព្រឹកម៉ិញហ្នឹងឯង។ ក្រោកឡើងពីស្រវឹងពីយប់ មិនទាន់ស្រួលផង មិនដឹងជាស៊យស្អីវា ឡើងជណ្ដើរមិនប្រយ័ត្នជាន់ខុសមួយកាំសោះ បះជើងផ្ងាក្រោយ គ្រេច កជើង អត់អំពើរ!!! នេះបានចំជាយ៉ាប់។ អាលូវហើមធំគួរសមដែរ ធើអាម៉េចទៅលោក ង៉ៃចូលឆ្នាំស្អែកហ្នឹងហើយ អស់សប្បាយបណ្ដោយ ឆ្នាំចាស់ចឹង!! 🙁

4 thoughts on “សួស្ដីឆ្នាំថ្មី!!! ចង្រៃឆ្នាំចាស់សូមឲ្យស្រលះអស់ទៅ

  1. ភាំង៚ ភាំង៚ ភាំង៚ ជា​សះ​ស្បើយ​ឆាប់ៗលោក​ឌិត​អើយ! សួស្តី​ឆ្នាំ​ថ្មី! ចង្រៃ​ឆ្នាំ​ចាស់​ប្រាស់​ចាក​ទៅ​ឆ្ងាយ ជោគ​ជ័យ​ឆ្នាំ​ថ្មី​ចូល​មក​ដល់ កាក់​កប រក​ស៊ី​មាន​បាន ឆាប់​បាន​ការ​ប្រពន្ធ ហេហេហេហេ !

  2. អ សូមចូលរួមសោកស្ដាយផងណាឌិត។ លើកក្រោយ ប្រយ័ត្នប្រយ៉ែង។
    សួស្ដីឆ្នាំថ្មីណា!

  3. អរគុណ វី&ច័ន្ទ សួរស្ដីឆ្នាំថ្មី!!!
    មើលក្រភាក់និយាយធើមើលតែធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិជើងឯងបានជាខ្ពើមចឹង 😀 ទុកមាត់ស៊ីមាន់វិញទៅក្រភាក់​អើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *