12/31/09

សួស្តីឆ្នាំថ្មី (ពីកំពង់ចាម)

បងប្អូនយើងបានទៅ Count Down អីណាខ្លះមើលទៅង៉ៃ ៣១ ធ្នូ ហ្នឹង? អ្នកខ្លះទៅកំពង់សោម អ្នកខ្លះសៀមរាប ហើយអ្នកខ្លះក៍ដេកផ្ទះ មិនថាចឹង? ខ្ញុំអីណេះវិញ មិនបានន័យថាមកខោនដោន នៅកំពង់ចាមអីទេ តែម៉ោនេះគឺម៉ោការបង(បងស្អីវា!! អាហ្នឹងពួកម៉ាកផង បងជីដូនមួយផង)។ បាន!! ជូនពរតិចទៅចុះ សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកស៊ីមានបាន កើតទុកៗ (បានន័យថាទ្រព្យកើតមកហើយ គិតតែពីទុក) ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច និងបំណងប្រាថ្នាសំរេចគ្រប់បែបយ៉ាង…..


ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំតែសត្វល្អិតចឹង


ពួកម៉ាកខ្ញុំអាក្ជេជ នៅតែវាមួយទេដែលមិនទាន់ការ កំលោះចែស តែហ្ស៊ីនមិនធានា


ថ្ងៃលិចពីលើស្ពានគីហ្ស៊ូណា ស្អែកថ្ងៃរះថ្មី គឺឆ្នាំ២០១០ហើយ


មិត្តភក្តិស្លាប់រស់តាបួនអ្នកហ្នឹង ក្រុមនេះមានឈ្មោះថា “អាក្របី” ការអស់ហើយ នៅតែអាមួយអាវពណ៌ខៀវ ចំណែកអាមួយអាវសហ្នឹងការព្រឹកស្អែកនេះហើយ


ជួយមើលទៅអ្នកអត់គូរដេកអោបពង ឲ្យគូថឲ្យក្រវៀនៗ ចំណែកអ្នកមានគូរវិញដេកហែកគ្មានជំពាក់អាណាម៉ារៀល