ពីណាគេនេះ???

ជាងមួយអាទិត្យហើយដែលគាត់ចេញមកមើលពិភពលោកនេះ មើលចុះគួរឲ្យស្រលាញ់មែនទែន


ដូចពីណាគេថាទៅមើល?


មើលគេគេងណ៎ ស្រួលណាស់មើលទៅ

8 thoughts on “ពីណាគេនេះ???

  1. Pingback: រូបពីណាគេនេះ? « Bandith Personal Diary

  2. សូមចូលរួមអបអរសាទរផង។

    ហើយចុះបុត្រា ឫ បុត្រីដែរ?

  3. ស្ទីល​ម៉េះ​លោក?
    នុះ​អត់​ដូច​ឪ​វា​អី​តិច ហាហា… ភ័យ​ហើយ​នោះ!

  4. ហាហាហា…. មិនបាច់ Congratulation អីទេ មិនមែនកូនខ្ញុំអីណា មើលទៅមើលមុខមានអីត្រូវដូចខ្ញុំ?? អាល្អិតមួយហ្នឹងជាក្មួយខ្ញុំ ខ្ញុំអាលូវជាអ៊ុំគេហើយ…. តែមិនថ្វីទេ បីខែទៀតកូនខ្ញុំនឹងកើតមកមើលពិភពលោក​នឹងគេដែរហើយ។ អាតូចមួយនេះកើតមកចំឆ្នាំខ្លា “ខ្លាឈ្មោល” ហីចំណែកកូនខ្ញុំវិញ ទៅមើលអេកូហើយគឺ “ខ្លាញី” កិកិកិ…

  5. មុខ​ដូច​ណាគេណ៎ មើលមិនដឹង​ទេ…. អេនីវ៉េ.. អបអរសាទរ….!!!!

  6. ប្រាប់ហើយថាកុំទាន់អបអរសាទរអី ក្មួយខ្ញុំទេ។ វេនខ្ញុំជាប៉ាៗគេទាល់តែ ៣ខែទៀត….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *