02/14/11

៥ឆ្នាំមុន!!

ដូចពាក្យគេថា “Time flies” ពេលវាលាដើរទៅមុខលឿនដូចព្យុះ ដើរហើយគ្មានងាកក្រោយអ្វីបន្តិចសោះឡើយ។ មកទល់ថ្ងៃនេះ ១៤ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១១​រយៈពេល ៥ឆ្នាំហើយដែលយើងស្រលាញ់គ្នា។ នឹកដល់កាលថ្ងៃនោះ ១៤ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០០៦ ខ្ញុំបានសុំស្នេហ៍ប្រពន្ធទាំងអៀនៗ ។ បើនិយាយពីរឿងសុំ​សេ្នហ៍គេ អាឌិត ខ្ញុំកាលណោះជាលើកទីមួយហើយ។ តែសូមជំរាបមិនមែនសុំង៉ៃទី ១៤ បានចំលើយថា Yes ង៉ៃហ្នឹងទេណា។ នាងមិនមែនចិត្តងាយ​ឯណា។ ទាល់តែ៥ថ្ងៃក្រោយមកទើបខ្ញុំបានទទួលចំលើយថា អូឃេ។ និយាយដល់រឿងប្តីប្រពន្ធសុភាសិតចិននិយាយថា “សាងបុណ្យជាមួយគ្នា ១០ជាតិបានធ្វើជាមិត្តភក្តិ  ១០០ជាតិបានធ្វើជាបងប្អូន ១០០០ជាតិបានធ្វើជាប្តីប្រពន្ធ”  រីឯងកំណាព្យចិនវិញ “ទឹកហូក្រោមស្ពាន ដកដាវកាត់ទឹក ទឹកនៅតែហូរ …..(កំណាព្យចិនចឹងឯងគ្មានកន្លែងជួនទេ)” ។ ពេលវាលាទៅលឿនមែន វត្ថុគង់ប្រែប្រួល ចុះមនុស្ស?? ណាស់ហើយកុំឲ្យវែងឆ្ងាយ ថ្ងៃនេះមកគឹគ្រាន់តែចង់បង្ហាញរូបភាព ខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាវត្ថុគង់ប្រែប្រួល តែមនុស្សប្រហែលជាមិនខុសគ្នាដែរទេមើលទៅ។